Nieuwbouw twee appartementengebouwen in Wierden (2003)

Opdrachtgever: Reggewoon, voorheen Stichting Wonen Wierden Enter
Locatie: Wierden
Status: Opgeleverd
Oplevering: Medio 2003

Orbita Architectuur heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van twee appartementengebouwen voor twee verschillende doelgroepen in de nieuwbouwwijk de Weuste te Wierden. Wij zijn vanaf het schetsontwerp tot en met de oplevering betrokken geweest bij deze mooie opdracht. Ook hier gold voor ons: De doelstelling is altijd een absoluut unieke vertaling van wie de opdrachtgever wil zijn en hoe die het gebouw wil gebruiken, met een bescheiden handtekening van de architect.

Die handtekening van de architect valt ook anderen op. In het Architectuurdebat 2007 won ons ontwerp voor appartementencomplex Het Spinnewiel in de Wierdense wijk de Weuste, zowel de publieksprijs als die van de vakjury. Het betrof een prijs voor goed opdrachtgeverschap. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde waren de belangrijke criteria terwijl daarnaast ook de herkenbaarheid van de locatie en de inpassing in de omgeving van invloed waren op de beoordeling. Bouwen voor twee bijzondere doelgroepen – licht verstandelijk gehandicapten en jongeren – vereiste specifieke randvoorwaarden. Binnen die randvoorwaarden zijn we erin geslaagd sober en ingehouden te ontwerpen met enkele in het oog springende en spannende accenten, aldus het juryrapport.

Terug naar overzicht

LAATSTE
NIEUWS

Orbita ontwerpt woonschuur in Wierden

De door Orbita in samenwerking met Atelier ROAD ontworpen woonschuur aan ...

Steun aan Twents dialect

Johannes Dollen is een liefhebber van het Twentse dialect, vandaar dat ...

Orbita Architectuur

Vestigingsadres
Tolgaarde 22
7642 EZ Wierden
Direct contact
T  06 1500 7247
E   dollen@orbita.nl

U kunt voor meer informatie contact
opnemen met Johannes Dollen