• Eigentijds streekeigen erf

  • Natuurlijke materialen

  • Licht en ruimte

ONZE
VISIE

Creatieve meerwaarde
Orbita is Latijn voor oogkas. Ogen, kijken, zien … daar ergens ligt het startpunt van ons creatieve proces. In dat proces vormt communicatie een cruciaal begrip. Want het gaat tenslotte om de meerwaarde die onze creativiteit en bouwkundige kennis oplevert voor uw ideeën en wensen. Daarom begint onze communicatie altijd met goed luisteren. Luisteren naar wat u zegt en ook naar wat u juist niet zegt. Zie ook het voorwoord van de intrede-rede van Prof. Jeanne Dekker.

Unieke vertaling van ideeën opdrachtgever
Zeker in de fase van het schetsontwerp blijven we intensief met u overleggen en dragen mogelijke alternatieven aan. Dat resulteert in een gezamenlijke keuze voor de richting van het ontwerp. Samen met overheidseisen, beschikbaar budget, de gebruiksfunctie van het gebouw en het karakter van de omgeving bepaalt deze denkrichting het uiteindelijke schetsontwerp. Dat is dus altijd een vertaling van uw identiteit en uw gebruikswensen. Uniek dus, zoals u uniek bent of uw onderneming of organisatie uniek is. Al in deze fase wordt duidelijk wat in grote lijnen de esthetische, functionele en financiële consequenties van het ontwerp zijn. Want in alle drie deze componenten moet u zichzelf direct kunnen herkennen.

Samenwerken is de basis
Zoals we samenwerken met opdrachtgevers, zo werken we ook graag samen met collega´s. Op basis van gelijkwaardigheid komen de meest creatieve oplossingen naar boven. En gelijkwaardigheid leidt tot gezamenlijke verantwoordelijkheid op basis van een gedeeld streven naar maximaal haalbare kwaliteit. Als ervaren bureau werken we het liefst samen met aanstormend talent van een nieuwe generatie. Dat stimuleert wederzijds en leidt voor opdrachtgevers tot bijzondere resultaten. Met name de samenwerking met Atelier ROAD is recentelijk heel succesvol gebleken.

Samenwerking met aannemers, installateurs en opdrachtgevers in bouwteamverband leidt in veel gevallen tot betere resultaten, met name ook als het gaat om planning en budgetten. Iedere goede samenwerking is naar onze vaste overtuiging gebaseerd op respect voor elkaars werk en opvattingen binnen het vak.

Duurzaamheid moet in de genen gaan zitten
Duurzaam bouwen begint bij duurzaam ontwerpen. En duurzaamheid moet nu al de enige keuze zijn. Dat zijn we verplicht aan onszelf en aan onze kinderen. In het belang van zowel de gebruiker van een pand als van het milieu integreert Orbita als vanzelfsprekend duurzaamheid- aspecten in ieder ontwerp. Denkt u hierbij aan energieverbruik, milieuschade, bouw- en exploitatiekosten, gezondheid en levensloopbestendig bouwen.

ANDRIKE
DOLLEN
Atelier ROAD

LAATSTE
NIEUWS

Orbita ontwerpt woonschuur in Wierden

De door Orbita in samenwerking met Atelier ROAD ontworpen woonschuur aan ...

Steun aan Twents dialect

Johannes Dollen is een liefhebber van het Twentse dialect, vandaar dat ...

Orbita Architectuur

Vestigingsadres
Tolgaarde 22
7642 EZ Wierden
Direct contact
T  06 1500 7247
E   dollen@orbita.nl

U kunt voor meer informatie contact
opnemen met Johannes Dollen