Orbita ontwerpt woonboerderij in Wierden

Mei 2012

De door Orbita in samenwerking met Atelier ROAD ontworpen woonboerderij aan de Enterweg 18 in Wierden is in januari 2012 zowel door de welstandsarchitect als door de ervenconsulent heel positief beoordeeld. We kunnen nu de plannen verder uitwerken.

Die plannen betreffen de realisering van een nieuwe woonboerderij met kantoorschuur en kapschuur op een voormalig boerenerf in het buitengebied van Wierden. Helaas is het nodig gebleken om de bestaande opstallen te slopen, gezien de slechte staat waarin ze zich bevinden. Maar de nieuwe woonboerderij met bijbehorende ‘schuren’ worden op het oude erf opnieuw als een streekeigen Wierdens erf gecreëerd. In het vertrouwde silhouet van het boerenlandschap van de buurtschap Rectum verandert niets ingrijpends. Zowel de boerderij als de bijgebouwen worden opgetrokken uit lage zwarthouten gevels en voorzien van een rieten dakbedekking. Dit versterkt het eigen karakter van het nieuwe maar desondanks heel streekeigen erf. De gesloten houten noord- en oostgevels zorgen voor privacy en optimale isolatie aan de kant van de omsluitende wegen, maar de transparante zuid-en westgevels bieden ruimschoots zicht op het boeiende coulisselandschap. In de moderne ideale plattegrond worden door middel van bijzondere zichtlijnen relaties gelegd met dit mooie oude Twentse landschap.

Terug

LAATSTE
NIEUWS

Orbita ontwerpt woonschuur in Wierden

De door Orbita in samenwerking met Atelier ROAD ontworpen woonschuur aan ...

Steun aan Twents dialect

Johannes Dollen is een liefhebber van het Twentse dialect, vandaar dat ...

Orbita Architectuur

Vestigingsadres
Tolgaarde 22
7642 EZ Wierden
Direct contact
T  06 1500 7247
E   dollen@orbita.nl

U kunt voor meer informatie contact
opnemen met Johannes Dollen